מחצית השקל 2022

ברוכים הבאים לאתר הבית chabad-purim.org.il
כאן תתרמו מחצית השקל דרך בית חב"ד
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

או דרך ביט למספר 050-594-3498

מחצית השקל הינה מצווה חשובה מהתורה

בחומש שמות פרשת כי תשא מצווה התורה:

"ונתנו איש כופר נפשו…זה יתנו…מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה להשם"

בזמן שבית המקדש היה קיים בחודש אדר היו גובים מעם ישראל תשלום עבור השתתפות בהוצאות בית המקדש והקורבנות.

גם היום שאין בית מקדש, נוהגים לתת מחצית השקל תרומה למטרות צדקה

התרומות באתר לבית חב"ד מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים והפקת הקבלות באמצעות עמותת בית חב"ד ליובאוויטש רענננה ח.פ 580111771

כמה זה מחצית השקל 2021 

בעת תרומת מחצית השקל נהוג לתרום לפעילות של תורה, תפילה וגמילות חסדים, התרומה כוללת בתוכה את החיוב של מחצית השקל

כפי שיבואר בסכום המדוייק ע"פ המפורט בשו"ע ובהלכה ישנם כמה וכמה שיטות ונמנה אותם :

שיטה ראשונה:

ישנם הסוברים שצריך לילך אחר השווי של מטבע מחצית השקל שהיה בזמן בית המקדש מדובר על בערך 9 גרם כסף צרוף (בחישוב המדוייק של גרם הכסף ישנם כמה שיטות הטווח נע בין 8.5-9.6)

השנה תשפ"א 2021 סכום מחצית השקל הינו כ-26 ₪ כפי פסיקת הרב הראשי  לישראל הרב יצחק יוסף

שיטה שנייה:

למחצית השקל יש לקחת מטבע שהשווי שלה מחצית, בישראל יש לקחת חצי שקל, ובמדינה אחרת יש לקחת מטבע מקומי של חצי 

דיון נוסף בהלכה

ישנם הסוברים שצריך לתת 3 פעמים מחצית השקל כי כתוב ג' פעמים בתורה את הציווי על ה"תרומה" לכן כתב הרמ"א "יש ליתן שלושה" , אחרים סוברים שדי בתרומה אחת.

מתי נותנים מחצית השקל?

נהגו לתרום מחצית השקל במהלך חודש אדר, ויש לתת את תרומת מחצית השקל בערב פורים לפני תפילת מנחה

החייבים במצוות מחצית השקל

חובת מחצית השקל 

חלה על גברים החל מגיל 13 או 20 (ב' שיטות בהלכה) 

המנהג כפי שהובא בפוסקים:

לתת מחצית השקל בעד כל בני ביתו ואפילו עבור העובר בבטן אמו

האם תרומת מחצית השקל זהה למתנות לאביונים?

מצוות מחצית השקל זו מצווה מהתורה שהמטרה שלה השתתפות של עם ישראל בהוצאות בת המקדש, מתנות לאביונים זה מצווה מחכמים שתקנו לתת לעניים מתנות בפורים.