מרדכי היהודי

מרדכי היהודי - דמותו של מרדכי היהודי כמבואר במדרשי חז"ל

ברוכים הבאים לאתר חג הפורים של חב"ד.

בפורים אנו מציינים את נס ההצלה של היהודים מדי המן הרשע בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים תלמדו את הלכות ומנהגי היום, וכל מה שצריך לדעת על החג.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מחצית השקל ומתנות לאביונים בביט או אשראי.

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

תוכן עניינים

מאיזה שבט היה מרדכי היהודי

מרדכי היה משבט בנימין, בנו של יאיר בן שמעי בן קיש.

יש אומרים ששמעי הוא שמעי בן גרא, קרוב משפחתו של שאול, שקילל את דוד קללה נמרצת.

דוד המלך לא הרג את שמעי כי ראה ברוח הקודש שיצא ממנו מרדכי היהודי.

השמות ופשרם

חז"ל מפרשים את השמות:

  • בן יאיר – בן שהאיר את עיני ישראל בתפילתו
  • בן שמעי – ששמע ה' תפילתו
  • בן קיש  בן שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.
  • מרדכי – בתרגום לארמית מירא דכיא, מור נקי. המור הוא מר ביותר, ועל ידי האש ריחו נודף, כך מרדכי היה סובל ייסורים ובזכות כך הגיע למדרגתו.

מרדכי היהודי – מדוע מכונה בשם יהודי?

רוב הגולים לבבל היו משבט יהודה, לכן גם מרדכי נקרא יהודי, למרות שהיה משבט בנימין.

טעם נוסף לכך: מרדכי כפר בעבודה זרה. וכל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.

בהשפעתו של מרדכי, כל בני ישראל כפרו בעבודה זרה, ואכן כולם נקראו יהודים.

מנהיגותו

מרדכי היה חבר בסנהדרין שישבו בלשכת הגזית. הוא היה המנהיג של עם ישראל בתקופת שלטון אחשוורוש וגזירת המן.

חז"ל אומרים שמרדכי בדורו כמשה בדורו. הוא היה רועה נאמן לעם ישראל, זן ופרנס אותם בעניין האמונה.

היהודים יכלו להינצל אם היו ממירים את דתם, אך כולם עמדו בתוקף ומסרו את נפשם גם על מצוות שאין חיוב למסור את הנפש עבורם.

מרדכי אומן את הדסה

אסתר המלכה היתה בת דודו של מרדכי. כאשר מתו אביה ואמה, לקח אותה מרדכי וגידל אותה כבת, במקביל לתפקידו כחבר הסנהדרין.

הוא ראה שהיא תגיע לבית אחשוורוש ורצה להסתיר את מוצאה, לכן שינה את שמה היהודי-הדס, לשם אסתר.

לאחר הסיפור של הריגת ושתי, ואסתר הובאה אל המלך, היה מרדכי מתהלך מדי יום לפני חצר בית הנשים, במשך חמש שנים, כדי לדעת את שלום אסתר ולחזק אותה.

מרדכי בשער המלך

אסתר אמרה למלך שקודמיו לו התייעצו עם חכמי ישראל.

בתגובה אמר המלך אחשוורוש שהיה שמח להתייעץ עם חכמים יהודים, אסתר אמרה לו, שיש חכם מזרע שאול המלך ושמו מרדכי.

אחשוורוש קרא לו והושיב אותו בשער המלך, לדון את העם.

במקום זה, שמע מרדכי את בגתן ותרש זוממים להרעיל את המלך וסיכל את מזימתם. וכן ממקום זה עמד בתוקף מול המן ולא כרע ולא השתחווה לו – וזאת לעיני כולם.

דאגה לכלל

כאשר נודע למרדכי על גזירת המן, הוא עורר את העם בתשובה על ידי קריעת הבגדים, כפי שקורעים על מת, וכן הוא לבש שק ואפר. 

מרדכי יוצא אל רחוב העיר בזעקה גדולה ומרה.

כשראו בני ישראל את מרדכי כך, התקהלו סביבו. הוא סיפר להם על הגזירה ועורר אותם לקבל על עצמם תענית ולשוב אל ה'.

פעולות הצלה

מרדכי בקש מהתך ליידע את אסתר בדבר הגזירה המרחפת על היהודים. הוא גם ביקש לצוות עליה ללכת את המלך ולהתחנן לפניו שירחם על עם ישראל. אסתר מודיעה למרדכי, שהיא לא נקראה אל המלך זה שלשים יום, ומי שבא אל המלך מבלי שהמלך יקרא לו, אחת דתו להמית.

מרדכי שולח לומר לה, שלא תדמה בליבה להינצל מהגזירה, ואם היא תחריש ותשב בשקט ללא עשיית פעולה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר והיא ובית אביה יאבדו.

ונהפוך הוא

אסתר מבקשת ממרדכי לכנס את כל היהודים ולצום שלשה ימים. מרדכי עושה כפי שציוותה, ;ומתענה שלושה ימים: י"ד, ט"ו, ט"ז בניסן.

אסתר ונערותיה צמות גם הן, וכך נכנסת אסתר אל המלך ופועלת את ביטול הגזירה.

המלך נותן למרדכי את הטבעת שנתן להמן וממנה אותו למשנה למלך.

רצים דחופים נשלחים לכל הארצות להודיע שהיהודים רשאים להינקם מאויביהם ולהגן על עצמם בימי הגזירה.

מרדכי היהודי משנה למלך ורצוי לרוב אחיו

מרדכי היהודי הפך למשנה למלך, הוא דואג לאחיו היהודים.

מה שמעניין שבשיא גדולתו הוא רצוי רק לרוב אחיו ולא לכולם.

בספר עזרא הוא מוזכר כחמישי מחברי הסנהדרין ובספר נחמיה כשישי. מכיוון שהוא נעשה משנה למלך ולא היה פנוי ללימוד התורה, ירד מחשיבותו בעיני החכמים. מכאן למדו שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות.

מצוות החג 

את מצוות חג הפורים תוכלו ללמוד באתר בית חב"ד.

חכמים קבעו 4 מצוות לחג הפורים שעל ידם חוגגים את החג

באמצעות האתר ניתן לקיים גם את מצוות זכר למחצית השקל.

מרדכי היהודי

מחצית השקל
ומתנות לאביונים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp