ז אדר

ז אדר הוא יום ההולדת ויום פטירת משה רבינו

ז באדר יום פטירת משה רבינו

התרומה אונליין באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית: בנק הפועלים סניף 649 מספר חשבון: 656822

ע"ש בית חב"ד שדרות

לאחר ההעברה נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

חג פורים מציין את נס ההצלה של עם ישראל מדי המן הרשע שרצה להשמיד את כל היהודים בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים של בית חב"ד תלמדו את מצוות ומנהגי היום וכל מה שצריך לדעת על חג פורים.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מתנות לאביונים ומחצית השקל באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי.

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש ע"ר ח.פ 580134229.

תוכן עניינים

ז אדר

כתוב בתלמוד שיום שבעה באדר הוא יום הולדת ויום הפטירה של משה רבינו.

סוגית הגמרא בהקשר של יום פטירת משה רבנו

אמרו חז"ל בשעה שהפיל המן הרשע פור כלומר ערך הגרלה באיזה יום לגזור את הגזירה הנוראה על עם ישראל, יצא לו בגורל חודש אדר שמח המן שמחה גדולה, מכיוון שחשב שיום זה מבטא מזל חלש לעם ישראל בגלל פטירת משה רבינו ביום שבעה באדר.

מסיימים חז"ל "אבל לא היה יודע שבאותו יום שנפטר, באותו היום הוא גם נולד".

מסביר רש"י כדאי הלידה שתכפר על יום המיתה.

אדר ראשון או אדר שני

מצינו חילוקי דעות האם בשנה מעוברת מציינים את יום פטירת משה רבינו באדר א' או אדר ב' שיטת הרבי שיום ז' אדר שייך לאדר ראשון.

אמירת תחנון

המנהג לומר תחנון כמו בכל יום חול רגיל.

צום ז' באדר

ישנם קהילות שנהגו לציין יום זה על ידי צום, על פי שיטת החסידות ציון היום הוא דווקא על ידי שמחה של מצווה ולא על ידי צום.

מנהגים מיוחדים

לא מצינו שישנם מנהגים מיוחדים, הרבי מליובאוויטש הורה להוסיף ביום ז' באדר בשמחה של תורה ושמחה של מצווה.

מצוות חודש אדר

ראוי להתכונן וללמוד את פרטי ההלכות והמנהגים של מצוות חג הפורים.

ראו בהרחבה אודות:

קריאת מגילה לילה ויום

משלוח מנות לחברים

עריכת סעודת פורים

באפשרותכם לתרום את תרומת מתנות לאביונים באינטרנט אונליין בביט או אשראי.

קראו גם אודות תרומת זכר למחצית השקל.

ז אדר

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)