ז אדר

ז אדר הוא יום הולדתו והסתלקותו של משה רבינו

ז באדר יום פטירת משה רבינו

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

ז אדר

מובא תלמוד שיום שבעה באדר הוא יום ההולדת ויום הפטירה של משה רבינו.

סוגית הגמרא בהקשר של גזירת המן

אמרו חז"ל בשעה שהפיל המן הרשע פור- גורל באיזה יום לגזור את הגזירה הנוראה על עם ישראל יצא לו חודש אדר והוא שמח שמחה גדולה, מכיוון שחשב שיום זה הינו מבטא מזל חלש בגלל פטירת משה רבינו ביום שבעה באדר.

אבל לא היה יודע שבאותו יום שנפטר באותו היום הוא גם נולד.

מסביר הרש"י כדאי יום הלידה שיכפר על יום המיתה.

אדר ראשון או אדר שני

מצינו חילוקי דעות בנידון שיטת הרבי שיום ז' אדר שייך לאדר ראשון.

אמירת תחנון

ביום זה אומרים תחנון כמו בכל יום חול

צום ז באדר

ישנם קהילות שנהגו לציין יום זה על ידי צום, על פי שיטת החסידות ציון יום זה הוא דווקא על ידי השמחה של מצווה ולא על ידי צום.

ולא מצינו שישנם הנהגות מיוחדות ליום זה.

מצוות חג הפורים באתר בית חב"ד

באתר חב"ד של חג הפורים תוכלו להרחיב בלמידה אודות מצוות היום של חג פורים.

ואף לבצע מצוות מתנות לאביונים באינטרנט לעניים בו ביום.

או מצוות זכר מחצית השקל .

ז אדר

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46