ראש חודש אדר

ראש חודש אדר 2022 - משנכנס אדר מרבים בשמחה בעמוד תלמדו על המשמעות של חודש אדר ביהדות

ראש חודש אדר

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

ראש חודש אדר

כתבו חכמינו זיכרונם לברכה בתלמוד, "משנכנס אדר מרבים בשמחה"

אנשים שונים באופים ומצווה על כל יהודי לשמח את עצמו בדברים שגורמים לשמחה.

שמחה של יהודי

שמחה של יהודי אמורה להתבטא בלימוד תורה שהרי כתוב בתהילים:

"פיקודי ה' ישרים משמחי לב"

ולהפך בזמן אבלות ידוע שאסור ללמוד תורה בשבעה כדי להימנע משמחה.

למדנו מכאן ששמחה של מצווה מתבטאת על ידי לימוד התורה.

לשמח את המשפחה

חודש אדר מצווה לשמח את המשפחה, הבעל ישים דגש על שמחת אשתו והורים ישמחו את ילדיהם.

נהוג בישיבות שהבחורים מקיימים ריקודים בכל יום מחודש אדר.

משפט בחודש אדר

מכיוון שע"פ היהדות חודש אדר מזלו לטובה לכן אם יצא ויש דין ומשפט עם גוי, עדיף אם אפשר לגרום שהמשפט יתקיים באדר 

ראש חודש אדר משמיעים על השקלים

מובא במשנה ראש חודש אדר משמיעים על השקלים היה מצווה על כל יהודי לתרום בזמן שבית המקדש קיים עבור צרכי בית המקדש.

ראו בהרחבה במאמר מחצית השקל.

דברי הרבי מליובאוויטש על חודש אדר

נציין שבתלמוד מובא הלשון הבאה:

"כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה"

כלומר יש הקבלה בין השמחה של אדר לעצבות של חודש אב.

רש"י שמפרש את התלמוד מסביר :

ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח"

כלומר שיש יום בעל משמעות חיובית או שלילית הוא מקרין ומשפיע על כל החודש.

חודש אב

חודש אב מכיל בתוכו את תשעה באב אשר יום זה מקרין שכל החודש יהיה חודש של היפך הטוב.

חודש אדר

חודש אדר שחל בתוכו יום ז אדר -לידת משה רבינו  מקרין שכל החודש יהיה זכאי וחודש של ניסים

מצוות חודש אדר

ראוי להתכונן וללמוד את מצוות חג הפורים, ואף באפשרותכם לתרום את מתנות לאביונים באתר אונליין ואנו נחלק למשפחות נזקקות בו ביום בע"ה.

תקנת החכמים בפרשיות חודש אדר

תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות בחודש אדר, כתבנו על כך מאמר נפרד בהרחבה.

ראש חודש אדר

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46