ארבע פרשיות

ארבע פרשיות תקנו חכמים לקרוא בשבתות שבחודש אדר שקלים זכור פרה והחודש בעמוד תלמדו על כך בהרחבה

ארבע פרשיות שתקנו החכמים

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

ארבע פרשיות

תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות בשבתות של חודש אדר והמנהג להוציא מארון הקודש 2 ספרי תורה בראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני קוראים את הפרשה הנוספת כפי שיפורט להלן:

פרשת שקלים

זמן קריאת פרשת שקלים תלוי:

אם ראש חודש חל בשבת אזי קוראים בו את פרשת שקלים, ואם ראש חודש בימי חול מקדימים את פרשת שקלים לשבת שלפניו

פירוט הפרשה

קוראים מתחילת פרשת כי תשא את הפסוקים שמדברים על מצוות מחצית השקל.

הרעיון

מובא במשנה שבכל שנה היום גובים מעם ישראל השתתפות בהוצאות בית המקדש עבור קרבנות הציבור שמגיע חודש אדר מגבית זו הינה מצוות חצי השקל שצוותה התורה ולכן קוראים פרשייה זו בהגיע חודש אדר בכל שנה.

פרשת זכור

זמן קריאת פרשת זכור

שבת שלפני פורים קוראים את פרשת זכור

הקריאה 

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

חומש דברים פרק כ"ה פסוקים י"ז-י"ט

הרעיון

על ידי שמיעת פרשת זכור מקיימים את ציווי התורה זכור את אשר עשה לך עמלק.

ותקנו החכמים לקיים מצווה זו בסמיכות לחג הפורים כדי להסמיך את מצוות זכירת עמלק לפורים שביום זה הייתה מפלתו של המן הרשע שהיה מזרע עמלק.

פרשת פרה

זמן קריאת פרשת פרה

שבת אחת לפני פרשת החודש לעיתים הקביעות ששבת פרה תהיה צמודה לשבת זכור ולעיתים יהיה שבת הפסקה כמבואר להלן

הקריאה

פרשת חוקת הפסוקים המדברים על הטהרות מטומאת מת.

הרעיון 

קוראים פרשה זו בסמיכות לחודש ניסן שאמורים לעלות לרגל ולהיות טהורים ופרשה זו מדבר על הטהרות מטומאת מת.

פרשת החודש

זמן קריאת פרשת החודש

תלוי: אם ראש חודש ניסן יוצא בשבת אז קוראים פרשת החודש בשבת ראש חודש.

אם יצא בימות חול קוראים פרשת החודש בשבת האחרונה של חודש אדר.

הקריאה 

פרשת בא חומש שמות פסוקים א-כ

הרעיון 

בפרשת החודש נזכר מצווות קידוש החודש ומצוות קרבן פסח ופרשה זו הינה הכנה לקראת חג הפסח והיא האחרונה במניין ארבע פרשיות.

ארבע פרשיות – חובת נשים בשמיעתם

בעיקרון אין חובה מיוחדת לנשים בהקשר של ארבע פרשיות למעט פרשת זכור שגם נשים מקפידות להגיע ולשמוע ובכך מקיימים את מצוות זכירת עמלק

ארבע פרשיות

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

קיימו את מצוות חג הפורים!