ארבע פרשיות

ארבע פרשיות תקנו חכמים לקרוא בשבתות שבחודש אדר שקלים זכור פרה והחודש בעמוד תלמדו על כך בהרחבה

ארבע פרשיות שתקנו החכמים

התרומה אונליין באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

ניתן לתרום גם בהעברה בנקאית: בנק הפועלים סניף 649 מספר חשבון: 656822

ע"ש בית חב"ד שדרות

לאחר ההעברה נא תעדכנו כאן כדי שנפיק קבלה על שמכם.

חג פורים מציין את נס ההצלה של עם ישראל מדי המן הרשע שרצה להשמיד את כל היהודים בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים של בית חב"ד תלמדו את מצוות ומנהגי היום וכל מה שצריך לדעת על חג פורים.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מתנות לאביונים ומחצית השקל באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי.

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש ע"ר ח.פ 580134229.

תוכן עניינים

ארבע פרשיות

תקנו חכמים לקרוא ארבע פרשיות בשבתות של חודש אדר.
המנהג להוציא מארון הקודש שני ספרי תורה בראשון קוראים את פרשת השבוע וספר השני קוראים את הפרשה הנוספת כפי שיפורט להלן:

פרשת שקלים

זמן קריאת פרשת שקלים תלוי:

אם ראש חודש אדר חל בשבת אזי קוראים בו את פרשת שקלים, ואם ראש חודש חל באחד מימי החול מקדימים את פרשת שקלים לשבת שלפניו.

תוכן הפרשה

קוראים מתחילת פרשת כי תשא את הפסוקים שמדברים על מצוות מחצית השקל.

הרעיון

מובא במשנה שבכל שנה היו גובים מעם ישראל בחודש אדר השתתפות בהוצאות בית המקדש עבור קרבנות הציבור.

המגבית הזו הינה מצוות מחצית השקל שצוותה התורה ולכן קוראים פרשייה זו בהגיע חודש אדר מדי שנה.

פרשת זכור

זמן קריאת פרשת זכור

בשבת שלפני פורים קוראים את פרשת זכור.

הקריאה 

"זכור את אשר עשה לך עמלק"

חומש דברים פרק כ"ה פסוקים י"ז-י"ט.

תכון הפרשה

על ידי שמיעת פרשת זכור מקיימים את ציווי התורה "זכור את אשר עשה לך עמלק".

תקנו החכמים לקיים מצווה זו בסמיכות לחג הפורים כדי להסמיך את מצוות זכירת עמלק, לפורים כי ביום זה הייתה מפלתו של המן הרשע שגם היה מזרע עמלק.

פרשת פרה

זמן קריאת פרשת פרה

שבת אחת לפני פרשת החודש לעיתים הקביעות ששבת פרה תהיה צמודה לשבת זכור ולעיתים יהיה שבת הפסקה כפי שיבואר לקמן.

הקריאה

פרשת חוקת הפסוקים המדברים על הטהרה מטומאת מת.

תוכן הפרשה

קוראים פרשה זו בסמיכות לחודש ניסן בו אמורים לעלות לרגל לבית המקדש ולהיות טהורים מכל טומאה.

הפרשה מדברת על הטהרה מטומאת מת.

פרשת החודש

זמן קריאת פרשת החודש

תלוי: אם ראש חודש ניסן יוצא בשבת אז קוראים פרשת החודש בשבת ראש חודש.

אם יצא ראש חודש ניסן האחד מימות החול קוראים את פרשת החודש בשבת האחרונה של חודש אדר.

הקריאה 

פרשת בא חומש שמות פסוקים א-כ

תוכן הפרשה

בפרשת החודש נזכרו מצווות קידוש החודש ומצוות קרבן פסח.

הפרשה הינה הכנה לקראת חג הפסח והיא האחרונה במניין ארבע פרשיות.

ארבע פרשיות – חובת נשים בשמיעתם

אין חובה מיוחדת לנשים לשמוע ארבע פרשיות, למעט פרשת זכור שגם נשים מקפידות להגיע ולשמוע פרשת זכור ובכך לקיים את מצוות זכירת עמלק.

הלכות ומנהגי פורים

ראוי להתכונן וללמוד את פרטי ההלכות והמנהגים של מצוות חג הפורים.

ראו בהרחבה אודות:

קריאת מגילה לילה ויום

משלוח מנות לחברים

עריכת סעודת פורים

באפשרותכם לתרום את תרומת מתנות לאביונים באתר אונליין.

ארבע פרשיות

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)