סיפור פורים

סיפור פורים | מגילת אסתר בקצרה לילדים ומבוגרים. ברוכים הבאים לאתר חג הפורים של בית חב"ד

סיפור פורים בקצרה

חברים יקרים בבקשה הקדישו רגע לקיים את המצוות – מחצית השקל ומתנות לאביונים!

תרומתכם תסייע לפעילות חב"ד בשדרות ועוטף עזה ולתושבים בקו האש.

בע"ה גם בו ביום של חג הפורים בית חב"ד יחלק מתנות לעניים אביונים וכן יערוך סעודת פורים מפוארת למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

בזכות המצווה בע"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה, וכל משאלות ליבכם יתמלאו לטובה ולברכה!

חג פורים מציין את נס ההצלה של עם ישראל מדי המן הרשע שרצה להשמיד את כל היהודים בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים של בית חב"ד תלמדו את מצוות ומנהגי היום וכל מה שצריך לדעת על חג פורים.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מתנות לאביונים ומחצית השקל באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי.

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש ע"ר ח.פ 580134229.

תוכן עניינים

סיפור פורים על פי מגילת אסתר

סיפור הפורים אירע בשנים ג'תד-ג'תה (355-356 לפני הספירה של הלוח הלועזי)  בזמן מלכות פרס, שלט מלך בשם אחשוורוש על העולם כולו.

באחת ההזדמנויות ערך המלך סעודה גדולה והזמין את כל מקורביו להשתתף בארוחה החגיגית למשך שבעת ימים.

גם היהודים הוזמנו לחגיגה, כמובן המלך דאג לאוכל מיוחד כשר עבורם.

במהלך הסעודה ציווה המלך להביא את ושתי המלכה אשתו, ולהציגה בפני האורחים כדי שיראו והתפעלו מיופייה.

סירוב המלכה לציוויו של אחשוורוש

ושתי המלכה סרבה להגיע והפרה את בקשת המלך.

בעקבות כך המלך כעס מאד וכפי שמתואר במגילה "חמתו בערה בו" והחליט פשוט להרוג אותה כעונש על שלא קיימה את ציוויו.

מלכה חדשה למלך

לאחר שנרגע המלך אחשוורוש מכעסו, חיפש מלכה חדשה עבורו.

שליחי המלך חפשו אישה חדשה שתמצא חן בעיני המלך.

בין הנשים בשושן הבירה היתה אישה בשם אסתר.

אסתר היתה אישה יפה וטובת מראה תחת חסותו של מרדכי דודה.

שליחי המלך הביאו נערות רבות לארמון אחשוורוש ובין הנערות היתה גם אסתר.

המלך אחשוורוש אהב את אסתר מכל הנשים.

וכפי שמתואר במגילה "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות על ראשה וימליכה תחת ושתי".

אסתר המלכה לא סיפרה לאף אדם שהיא יהודייה.

מזימה להרוג את המלך

בעל המגילה עובר רגע לנושא אחר שבהמשך ישלים לנו את הסיפור.

שנים מאנשי המלוכה ביגתן ותרש זממו מזימה להרוג את המלך אחשוורוש.

הדבר נודע למרדכי והוא סיפר למלך ובכך הציל את חייו.

למעשה העובדה שמרדכי הציל את חייו של המלך היתה נקודת זכות שעמדה וסייעה לו בהמשך.

המן הרשע

למלך היה שר בשם המן איש רע ושונא יהודים.

המן ציווה לכל האנשים להשתחוות בפניו שרואים אותו.

מרדכי היהודי לא רצה לכרוע בפני המן.

וכפי שמתואר במגילה:

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה"

בעקבות כך המן כעס, והחליט להרוג את מרדכי וכל היהודים.

גזירת המן הרשע על היהודים

המן בקש מאחשוורוש להרוג את כל היהודים בטענה שהם לא ממלאים אחר מצוותיו של המלך.

אחשוורוש אישר את הגזירה.

המן ערך הגרלה, ויצא לו שביום י"ג בחודש אדר יהרגו את כל היהודים.

המלך בעצת המן כותב וחותם בכתב רשמי על הוראת שיהרגו את כל היהודים ביום י"ג באדר.

מרדכי היהודי שומע את הגזירה, מתאבל ולובש שק ואפר ולאחר מכן מספר לאסתר. 

בקשת מרדכי מאסתר

מרדכי מבקש ומפציר באסתר שתיגש אל המלך להתחנן אליו לבטל את הגזירה, אסתר בתחילה חוששת ואמרת למרדכי "לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום" וייתכן שאם תיכנס אל המלך הוא יכעס ויהרוג אותה.
מרדכי שולח מסר לאסתר, שכעת עומדת לה ההזדמנות להציל את עם ישראל, ואם היא לא תפעל, אזי רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אבל את ובית אביך תאבדו"
אסתר מקבלת ומחליטה להתפלל ולצום במשך שלושה ימים ולאחר מכן נכנסת אל המלך.

משתה אסתר

אסתר המלכה מבקשת מהמלך להשתתף במשתה, והיא מזמינה רק את המלך אחשוורוש ואת המן הרשע.

במהלך המשתה המלך שואל אותה איך אוכל למלאות את בקשתך? והיא מבקשת לערוך משתה נוסף למחרת.

למחרת שוב נפגשים כולם למשתה ובמהלכו אסתר מספרת למלך שיש איש רע שרוצה להרוג אותה ואת עמה.

שואל המלך מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן?

עונה אסתר ומצביעה: "המן הרע הזה".

נהפוך הוא

המלך כועס ומצווה להרוג את המן ולתלות אותו על העץ שהוא הכין לתלות בו את מרדכי. 

מכיוון שהחוק הפרסי לא אפשר לבטל הוראות שיצאו מבית המלוכה , לא היה ניתן לבטל את הגזירה, אבל המלך בהשפעת אסתר הוציא כתב נוסף שמאפשר ליהודים להתגונן מאת כל מי שינסה לפגוע בהם.

בימים י"ג ו-י"ד בחודש אדר התקיימה מלחמה וכמסופר במגילה שעם ישראל ניצח את האויבים.

בכל העולם נלחמו בי"ג אדר, ובשושן הבירה נלחמו גם למחרת יום י"ד אדר.

בעקבות כך קבעו מועדים שונים לחגיגת יום הפורים.

סיפור פורים

סיפור פורים מבוסס על הכתוב במגילת אסתר, כתבנו באופן תמציתי וייתכן שהשמטנו חלק מהפרטים במהלך הכתיבה.

בכל שנה חוגגים את חג פורים ומקיימים את ארבעת המצוות שתקנו החכמים באותו הדור שהם:

סיפור פורים

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)