סיפור פורים

סיפור פורים מגילת אסתר בקצרה לילדים

סיפור פורים בקצרה

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

סיפור פורים על פי מגילת אסתר 

לפני שנים רבות בזמן מלכות פרס שלט מלך בשם אחשוורוש על כל העולם כולו.

באחת ההזדמנויות ערך המלך משתה וסעודה גדולה והזמין את כל מקורביו להשתתף בארוחה החגיגית למשך שבעת ימים.

גם היהודים הוזמנו לחגיגה וכמובן המלך דאג להם לאוכל כשר.

במהלך הסעודה ציווה המלך להביא את ושתי המלכה אשתו.

בכדי שהאורחים יראו את יופיה.

סירוב המלכה לציוויו של אחשוורוש

וושתי המלכה לא רצתה להגיע והפרה את בקשת המלך.

בעקבות כך המלך מאד כעס חמתו בערה בו והחליט פשוט להרוג אותה

מלכה חדשה למלך

לאחר שנרגע המלך מכעסו, חפש מלכה חדשה עבורו.

שליחי המלך חפשו אישה חדשה שתמצא חן בעיני המלך.

בשושן הבירה גר יהודי בשם מרדכי. אשר הוא היה דוד של אישה בשם אסתר.

אסתר היתה אישה יפה וטובת מראה תחת חסותו של מרדכי

שליחי המלך הביאו נערות רבות לארמון אחשוורוש ובין הנערות גם את אסתר. 

המלך אחשווראש אהב את אסתר מכל הנשים. וכפי שמובאר במגילה שם כתר מלכות על ראשה וימליכה תחת ושתי.

אסתר המלכה לא סיפרה לאף אדם שהיא יהודיה.

מזימה להרוג את המלך

מסופר על שנים מאנשי המלוכה ביגתן ותרש שרצו להרוג את אחשוורוש . הדבר נודע למרדכי והוא סיפר למלך והציל אותו.

המן הרשע

למלך היה שר בשם המן. אשר היה איש רע. הוא ציווה לכל האנשים להשתחוות בפניו שרואים אותו.

מרדכי היהודי לא רצה לכרוע בפני המן. בעקבות כך המן כעס והחליט להרוג את מרדכי וכל היהודים.

גזירת המן הרשע על היהודים

המן בקש מאחשוורוש להרוג את כל היהודים בטענה שהם לא ממלאים אחר מצוותיו של המלך.

אחשוורוש אישר. המן ערך הגרלה, ויצא לו שביום י"ג בחודש אדר יהרגו את כל היהודים.

מרדכי היהודי שומע על הגזירה ולובש שק ואפר ולאחר מכן מספר לאסתר. 

משתה אסתר

אסתר המלכה עורכת משתה. היא מזמינה רק את המלך אחשוורוש ואת המן הרשע. במהלך המשתה היא מספרת למלך שיש איש רע רוצה להרוג אותה ואת עמה.

שואל המלך מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן

עונה אסתר: "המן הרע הזה".

נהפוך הוא

המלך כועס ומצווה  להרוג את המן ולתלות אותו על העץ שהכין למרדכי. ובנוסף מבטל את גזירת המן הרשע

סיפור פורים

זהו סיפור פורים בקצרה ובכל שנה חוגגים בי"ד באדר חג פורים. 

ביום זה עורכים 4 מצווות:

סיפור פורים

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46