צום תענית אסתר

צום תענית אסתר 2024 [זמני כניסה / צאת תענית אסתר] ומדריך הלכתי

צום תענית אסתר 2024

השנה תשפ"ד 2024 מקדימים את צום תענית אסתר ליום חמישי י"א אדר ב' 21/03/2024.

כניסת הצום תענית אסתר

תל אביב: 4:26 ירושלים: 4:25 חיפה: 4:25

צאת צום תענית אסתר 2024

תל אביב: 18:19, ירושלים: 18:17 חיפה: 18:19.

לנוחיותכם מצורף קישורים שימושיים:

👈 זכר למחצית השקל – תרומה אונליין באתר

👈 למה צמים? ומה הקשר לאסתר המלכה?

👈 הלכות ומנהגי תענית אסתר.

👈 מדריך לפורים תשפ"ד 2024

בצום תענית אסתר מצווה לתת תרומה זכר למחצית השקל

קיימו את המצווה כעת דרך האתר בביט או אשראי!

> לתרומה בהעברה בנקאית

קבלה מוכרת לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

ברוכים הבאים לאתר חג הפורים של חב"ד.

בדף תלמדו על משמעות התענית, למה צמים בה? ומדוע קראו לצום תענית אסתר.

בנוסף מפורט בדף הלכות ומנהגי צום תענית אסתר, זמני כניסה ויציאה של הצום, ומדריך הלכתי.

מנהג ישראל לתרום לצדקה תרומה זכר למחצית השקל ביום התענית אסתר.

באפשרותכם לקיים כעת את המצווה אונליין באמצעות האתר.

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46

שאלות נפוצות על תענית אסתר

למה צמים בתענית אסתר?

יום י"ג אדר – זה היום שנקבע על ידי המן הרשע לעשות שואה ליהודים, ובלשון המגילה:

"להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים"

באותו היום היתה מלחמה קשה וקרבות עזים שבסופם היהודים ניצחו!

בהיסטוריה היהודית בזמן מלחמה של היהודים נגד האויבים, מנהיגי האומה צמו וציוו שכל מי שנשאר בעורף ולא יוצא להילחם גם כן יצום, לדוגמא משה רבינו צם בעת מלחמת היהודים בעמלק.

זכר לכך צמים בכל שנה ביום י"ג אדר, משמעות הצום היא שאנו זוכרים שהקב"ה מביט בכל אדם בעת צרה, וכאשר יהודי צם וחוזר בתשובה, בורא עולם מסייע לו להינצל מהאויבים המונעים ומעכבים.

למה הצום נקרא ע"ש אסתר? [ולא לדוגמא צום פורים]

הרבי מליובאוויטש באחד משיחותיו מסביר שהמלחמה שהיתה בזמן פורים היתה חריגה.

באותה העת הגזירה היתה להרוג את כל היהודים שנמצאים בכל המדינות – שואה של כל יהודי העולם!

לא היה עורף וחזית! כולם נאלצו להתגייס למלחמה, וברור שהם לא יכלו לצום, כי מי שהולך למלחמה צריך לאכול כדי שיהיה לו את הכוחות להילחם.

אסתר המלכה אותה אישה יהודייה שהיתה בארמון המלוכה, היא היחידה שהיה לה את האפשרות לצום ולהתפלל כי חוץ ממנה כולם היו עסוקים במלחמה.

לכן נקרא הצום תענית אסתר, על שם אסתר המלכה שעשתה את התפקיד הרוחני למען ניצחון המלחמה.

***

הערה: ההסבר הנ"ל לא קשור לצום שמסופר במגילת אסתר שאסתר צמה 3 ימים בזמן גזירת המן לאחר הטלת הגורל,  זה היה בליל הסדר – חג הפסח.

[גזירת המן היתה 11 חודש לפני מועד המלחמה]

חז"ל קבעו את התענית ביום המלחמה י"ג אדר, ולא ביום הגזירה בו מסופר במגילה שאסתר צמה.

מה אסור לעשות בצום תענית אסתר?

בכל משך היום של צום תענית אסתר לא אוכלים ולא שותים.

(אישה בהריון ולאחר הלידה לא צמה)

מה מותר לעשות בצום תענית אסתר?

כפי שאמרנו רק האכילה והשתייה נאסרו, אבל דברים אחרים כדוגמת מקלחת, הליכה עם נעלי עור וכו' מותר כמו בכל יום.

מה עושים בתענית אסתר?

נהוג להרבות בתפילות ומוסיפים בתפילת שחרית סליחות + אבינו מלכנו הארוך.

לאחר מכן קוראים בתורה מחומש שמות פרשת כי-תשא "ויחל משה"

הלכות תענית אסתר

👈 זמן תענית אסתר הוא ביום י"ג אדר (ובשנה מעוברת מציינים את הצום באדר ב')

👈 בשנה שיום י"ג אדר חל בשבת מקדימים להתענות ביום חמישי י"א אדר.

👈 למרות שהמצווה לצום היא חובה והובאה בשו"ע, במקום צורך יש אפשרות למי שקצת לא מרגיש טוב, להקל לשבור את הצום יותר משאר הצומות ע"פ היתר של רב מורה הוראה.

👈 ברית מילה שחל ביום צום התענית, אבי הבן, המוהל והסנדק פטורים מלצום אך שאר המסובים כן חייבים לצום ולמעשה יש לקיים את הסעודה בלילה שאז אפשר לאכול כולם יחד.

👈 אדם חולה / אישה מעוברת או לאחר לידה / ילדים מתחת לגיל בר מצווה פטורים מלהתענות.

👈 ביום תענית אסתר מצווה לתת תרומה זכר למחצית השקל. [בקישור שצורף באפשרותכם ללמוד בהרחבה את כל פרטי ההלכות של המצווה]

זמני הצום תענית אסתר 2024

זמני כניסת הצום: ת"א: 4:26 י-ם: 4:25 חיפה: 4:25

זמני צאת הצום: ת"א: 18:19, י-ם: 18:17 חיפה: 18:19

תוכן עניינים

תענית אסתר 2024

צום תענית אסתר חל ביום י"ג אדר יום לפני חג הפורים, באותו היום היתה מלחמה בין עם ישראל לאויבים, בסופה עם ישראל התגבר וניצח.

בשנת תשפ"ד 2024 מקדימים את צום תענית אסתר ליום חמישי י"א אדר ב' 21/03/2024.

זמני כניסת הצום:

כניסת צום תענית אסתר 2024

הצום מתחיל בשעת עלות השחר.

צאת צום תענית אסתר 2024

תל אביב 18:19, ירושלים: 18:17 חיפה 18:19

נתינת מחצית השקל בתענית

מצווה לתת תרומה זכר למחצית השקל ביום התענית קודם תפילת מנחה.

ניתן לקיים את המצווה כעת באתר אונליין.

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

למה נקרא הצום בשם 'תענית אסתר'?

מסופר במגילה שאסתר המלכה צמה במשך שלושה ימים וכן צוותה לעם ישראל לצום יחד אתה, בסיום היא ניגשת אל המלך אחשוורוש ומבקשת ממנו שירחם על עם ישראל ויבטל את גזירת המן.
אסתר ידעה שסיבת הגזירה היא רוחנית ולא עוד מקרה כדרך העולם, ולכן אמנם היו מעורבים בסיפור המן הרשע והמלך אחשוורוש, אבל הם רק המסובב, ואילו הסיבה האמיתית היא סיבה רוחנית.
לכן שאסתר עושה פעולה לבטל את הגזירה היא מתמקדת בעיקר.
ראשית היא פונה לפעולות רוחניות, צום ותפילה ורק לאחר מכן עושה פעולה גשמית לגשת אל המלך לאחר שלושה ימי צום.

למה צמים בתענית אסתר?

נחדד את השאלה, בניגוד לשאר הצומות המציינים אירועי אבל לאומי שאירעו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה, לדוגמא המצור על ירושלים, חורבן בית המקדש הרג יהודים רבים, ועוד סיפורי אבל רבים נוספים.

צום תענית אסתר מציין את סיפור פורים אירוע שמח שהיהודים נצלו מגזירת המן הרשע בימי מרדכי ואסתר.

אחד ההסברים לצום 'תענית אסתר'

החפץ חיים בספרו "המשנה ברורה", מסביר את הדברים הבאים:

בזמן מרדכי ואסתר בשושן הבירה צמו יהודים  בזמן המלחמה נגד האויבים כסגולה להצלחה במלחמה.

מצינו בהיסטוריה היהודית בהזדמנויות נוספות שבזמן מלחמה של יהודים נגד האויבים מנהיגי האומה קיימו צום לדוגמא משה רבינו צם בזמן המלחמה נגד עמלק.

זכר לכך צמים בכל שנה ביום י"ג אדר, משמעות הצום היא שאנו זוכרים שהקב"ה רואה ומביט בכל אדם בעת צרה אליו נקלע, וכאשר יהודי מתענה ועושה תשובה, ה' מסייע ועוזר לו להינצל מהאויבים המונעים ומעכבים.

צום תענית אסתר בשנה מעוברת

צום תענית אסתר נקבע בתאריך י"ג אדר.

בשנה מעוברת שיש שתי אדרים הצום יחול באדר ב'.

באם מועד התענית חל בשבת מקדימים לצום ביום חמישי.

נתינת צדקה אגרא דתעניתא

המנהג לתת ביום התענית צדקה מיוחדת אשר מכונת בהלכה אגרא דתעניתא.

הלכות תענית אסתר

צום תענית אסתר מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים.

כפי שכתבנו לעיל מכיוון שיום זה לא מכוון כנגד צרות שאירעו לעם ישראל ואף אינו מוזכר בגמרא.

לכן כתוב בשולחן ערוך שנוהגים להקל בו כפי שיבואר לקמן וכן מותר להתרחץ ביום התענית קראו במאמר נפרד בהרחבה על מקלחת בתענית אסתר.

קולות מיוחדות שנאמרו בצום פורים

ניתן להקל לשבור את הצום ל:

  •  אישה בהריון (מעוברת).
  • אישה לאחר לידה (מניקה).
  • אדם שלא מרגיש טוב אף שהוא חולה שאין בו סכנה.

אישה חזקה שלא מצטערת מהצום

ישנם שיטות שונות לגבי אישה מעוברת או מניקה לאחר 30 יום מהלידה, שהיא אישה חזקה שלא מצטערת מהתענית. (הובא בהרחבה בספר משנה ברורה)

פסיקות הלכתיות

רבנים מורי הוראה לעיתים מקלים במקרים הבאים לשבור את הצום : (ע"פ פסקי תשובות סימן תרפ"ו)

>> כל אישה בהריון או לאחר לידה שמניקה למרות שלא מצטערת.

> יש מקלים כל שנתיים לאחר לידה למרות שהאישה לא מניקה.

> אדם חלש שהצום של חג פורים יגרום לו לחלישות וצער למחרת ביום הפורים יש מי שהיקל בכך אבל כמובן אין להקל בלא הוראת רב תלמיד חכם הבקיא בדינים אלו.

האם מניחים תפילין בתענית אסתר?

כן, ההלכה קובעת שמניחים תפילין ביום תענית אסתר.

האם מותר לשמוע שירים בתענית אסתר?

מותר לשמוע שירים.

האם מותר להסתפר בתענית אסתר?

מותר להסתפר בתענית אסתר.

סגולות לתענית אסתר

סגולה לתענית אסתר שהובאה בספרים הקדושים:

יום התענית י"ג אדר הוא יום סגולה לפתיחת שערי שמים וקבלת התפילה ברצון.

מובא בשם אחד מגדולי ישראל שכל מי שצריך ישועה על איזה עניין ייקח זמן פנוי בתענית ויאמר פרק כ"ב בתהילים "למנצח על אילת השחר"

אחר כך ישפוך האדם את בקשתו לפני בורא עולם ויזכיר זכות מרדכי ואסתר שבזכותם יעתר הקב"ה לתפילה ויפתח שערי שמים של רחמים ותפילתו תתקבל ברצון.  (ספר קב הישר )

חג הפורים 

באתר חג הפורים של חב"ד תלמדו את הלכות ומנהגי חג הפוריםסיפור פורים, 4 מצוות החג ועוד.

קראו גם אודות המצוות:

צום תענית אסתר

זכר למחצית השקל

קיימו את המצווה בהידור! תרמו לפעילות חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש

התרומה מוכרת למס [סעיף 46]

מחצית השקל ומתנות לאביונים

מתנות לאביונים ותרומה זכר למחצית השקל לפעילות חב"ד בשדרות עם החיילים ותושבי הדרום!

התרומה מוכרת לצרכי מס [סעיף 46]

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp