צום תענית אסתר

צום תענית אסתר 2022 | זמני כניסה ויציאה של תענית אסתר והלכות התענית
ברוכים הבאים לאתר chabad-purim.org.il

צום תענית אסתר 2022 

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד chabad-purim.org.il
באתר זמני היום כניסה ויציאה של הצום והלכות התענית
ביום תענית אסתר נהוג לתרום עבור מצוות מחצית השקל 
ניתן לתרום באמצעות בית חב"ד באשראי או ביט

תוכן עניינים

תענית אסתר 2022 | זמני צום תענית אסתר

בשנת 2022 צום תענית אסתר יחול ביום רביעי 16/03/2022 י"ג אדר ב' תשפ"ב

זמני כניסת הצום:

כניסת צום תענית אסתר 2022

תל אביב: 04:34, ירושלים: 04:32 חיפה 04:32

צאת צום תענית אסתר 2022

תל אביב 18:14, ירושלים: 18:13 חיפה 18:14

נתינת מחצית השקל בתענית

מנהג ישראל לתת תרומה זכר למחצית השקל ביום התענית קודם תפילת מנחה.

ניתן לתרום ולקיים את המצווה כעת אונליין באמצעות האתר על ידי בית חב"ד התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

למה צמים בתענית אסתר?

השאלה למה צמים בתענית אסתר? נשאלת פעמים רבות.

בניגוד לשאר הצומות המציינים אירועי אבל לאומי שאירעו לעם ישראל במהלך ההיסטוריה כמו לדוגמא מצור על ירושלים, חורבן בית המקדש והרג יהודים רבים.

תענית אסתר מציינים בזמן שמח בו היהודים נצלו מגזירת המן הרשע בימי מרדכי ואסתר.

אחד ההסברים למה צמים בתענית אסתר

החפץ חיים בספרו "המשנה ברורה" . במענה על השאלה למה צמים בתענית אסתר? הסביר את הדברים הבאים:

בזמן מרדכי ואסתר בשושן הבירה צם עם ישראל בזמן המלחמה נגד האויבים כסגולה להצלחה במלחמה.

בנוסף מצינו בהיסטוריה היהודית בהזדמנויות נוספות שבזמן מלחמה של יהודים נגד האויבים מנהיגי האומה קיימו צום לדוגמא משה רבינו צם בזמן המלחמה נגד עמלק.

כזכר לכך צמים בכל שנה ביום י"ג אדר, משמעות הצום היא שאנו זוכרים שהקב"ה רואה ומביט בכל אדם בצרה אליו נקלע וכאשר יהודי מתענה ועושה תשובה, ה' מסייע ועוזר לו להינצל מהאויבים, מונעים ומעכבים.

מתי צום תענית אסתר

צום תענית אסתר חל בתאריך י"ג אדר.

בשנה מעוברת שיש שתי אדרים הצום יחול באדר ב'.

באם מועד התענית חל בשבת מקדימים לצום ביום חמישי 

הלכות תענית אסתר

צום תענית אסתר מתחיל בעלות השחר ונגמר בצאת הכוכבים.

כפי שכתבנו לעיל מכיוון שיום זה לא מכוון כנגד צרות שאירעו לעם ישראל ואף אינו מוזכר בגמרא לכן כתב השולחן ערוך שנוהגים להקל בו בכל מיני מקרים כפי שיבואר לקמן וכן מותר להתרחץ בתענית אסתר.

נתינת צדקה אגרא דתעניתא

המנהג לתת ביום התענית לצדקה אשר מכונה בהלכה אגרא דתעניתא

קולות מיוחדות שנאמרו בצום פורים

בשולחן ערוך כתב מרן המחבר, שיש להקל לשבור את הצום ל:

  •  אישה בהריון (מעוברת)
  • אישה לאחר לידה מניקה
  • אדם שהוא לא מרגיש טוב אף שהוא חולה שאין בו סכנה.

אישה חזקה שלא מצטערת מהצום

מצינו שיטות שונות לגבי אישה מעוברת או מניקה לאחר 30 יום חזקה שלא מצטערת מהתענית האם צריכה לצום? 

על כך יש מחלקות בין הפוסקים, (הובא במשנה ברורה)

פסיקות הלכתיות לקולא בהקשר של התענית

רבנים מורי הוראה לעיתים מקלים במקרים הבאים: (פסקי תשובות סימן תרפ"ו)

>> כל אישה בהריון או לאחר לידה שמניקה למרות שלא מצטערת

> יש מקלים כל שנתיים לאחר לידה למרות שהאישה לא מניקה

אדם חלש שהצום של חג פורים יגרום לו לחלישות וצער למחרת ביום הפורים יש מי שהיקל בכך אבל כמובן אין להקל חס ושלום בלא הוראת רב תלמיד חכם הבקיא בדינים אלו.

האם מניחים תפילין בתענית אסתר?

וודאי שכן, ההלכה שמניחים תפילין ביום התענית.

האם מותר להתקלח בתענית אסתר?

מותר להתקלח בתענית אסתר ללא שום בעיה.

האם מותר לשמוע שירים בתענית אסתר

מותר לשמוע שירים בתענית

סגולות לתענית אסתר

נצטט סגולה לתענית אסתר שהובאה בספרים הקדושים:

יום התענית י"ג אדר הוא יום סגולה לפתיחת שערי שמים וקבלת התפילה ברצון.

מובא בשם אחד מגדולי ישראל  שכל מי שצריך ישועה על איזה עניין ייקח זמן פנוי בתענית ויאמר פרק כ"ב בתהילים "למנצח על אילת השחר"

אחר כך ישפוך האדם את בקשתו לפני בורא עולם ויזכיר זכות מרדכי ואסתר שבזכותם יעתר הקב"ה לתפילה ויפתח שערי שמים של רחמים ותפילתו תתקבל ברצון.  (ספר קב הישר )

פורים – הלכות ודינים

ניתן ללמוד כאן באתר של בית חב"ד את הלכות החג ומצוות היום

צום תענית אסתר