שושן פורים

שושן פורים - נחגג ביום ט"ו אדר בערים מוקפות חומה מימי יהושוע בן-נון

שושן פורים

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

שושן פורים – המושג

זמן נס פורים מתפצל לשני מועדים.

יהודי רוב העולם קבעו את החג ליום י"ד אדר ואילו יהודי שושן הבירה קבעו את החג ליום ט"ו.

מכאן השם הנפוץ בעם ישראל שושן פורים.

הסיבה משום שכל העולם נלחמו ביום י"ג ולמחרת נחו מהמלחמה .ואילו שושן הבירה נלחמו יום נוסף וזה הסיבה להבדל בקביעות בין הערים השונות.

ערים מוקפות חומה

עוד תקנו החכמים שכל עיר המוקפת חומה מימות יהושוע בן נון יקבע לחגוג בה את החג ביום ט"ו כמו בשושן הבירה ומכאן השם הפי עם ישראל שושן פורים.

העיר היחידה שבימינו בוודאות הינה מוקפת חומה מימות יהושוע היא ירושלים.

שושן פורים בערים שיש בהם ספק

ישנם ערים שיש בהם ספק האם היו מוקפות חומה מימות יהושוע כמו לדוגמא צפת טבריה חברון יפו ועוד ערים נוספות, המנהג בהם הוא לקחת את יום י"ד כיום החגיגה העיקרי.

ולמחרת לחגוג גם כן אבל רק בתור חומרא לכן מקרא מגילה מתקיים ללא ברכה.

ושוב מוסרים משלוח מנות, מתנות לאביונים, וחוגגים גם סעודה נוספת.

נציין שבתפילה לא אומרים ועל הניסים.

תרומת השקלים

מחצית השקל תורמים ביום תענית אסתר י"ג אדר

מה דין אדם ששנה מקומו?

ישנם דיונים ודעות רבות בנידון ונביא בס"ד את פסק ההלכה בנידון

בן עיר רגילה שעלה לירושלים

נצטט מספר מצבים:

מקרה א' – יחגוג שושן פורים לכל הדעות

במקרה דלהלן יחגוג את החג ביום ט"ו כמו בירושלים ולא בי"ד בהתמלא כל  התנאים הבאים.

  1. יצא ממקום מגוריו לירושלים לפני עלות השחר של יום י"ד.
  2. נשאר לישון בירושלים ביום ט"ו אדר.
  3. מעשיו היו בכוונה מלאה מראש על דעת להישאר בירושלים.

מקרה ב'

כוונתו היתה להיות בי"ד אדר בעיר הרגילה למרות שבטעות בסופו של דבר שהה בירושלים .

הלכה שיש לחגוג את החג ביום י"ד ואם שהה לבסוף למחרת בירושלים יעשה פורים נוסף מחומרא בגלל שיש בנידון מחלוקת הפוסקים וזה מתבטא בכך שאת מגילת אסתר יקרא ללא ברכה

מקרה ג'

אדם יצא מעירו לירושלים לאחר עלות השחר של יום י"ד מתוך כוונה להישאר בירושלים ביום ט"ו

גם פה יעשה פורים נוסף לחומרא בגלל מחלוקת הפוסקים.

אדם יצא מירושלים לעיר רגילה

מקרה א'

חוגג ביום י"ד בהתקיים התנאים הבאים

  1. היה בעיר רגילה ביום י"ד בעלות השחר ונשאר שם גם למחרת בעלות השחר של יום ט"ו
  2. הנ"ל היה מתוך כוונה מלאה

מקרה ב'

מתוך כוונה היה ביום י"ד בעיר רגילה וחזר לירושלים לפני עלות השחר של יום ט"ו

חוגג פורים ביום י"ד מהדין ושוב פעם נוספת שושן פורים מחומרא.

מקרה ג'

יצא מירושלים לאחר עלות השחר של יום י"ד ונשאר בעיר רגילה בעלות השחר של יום ט"ו

הפסיד את חג הפורים ויקיים את המצוות מחומרא ללא ברכה ולכתחילה יש להימנע מלהגיע למצב זה

שושן פורים

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46