קריאת מגילה

קריאת מגילה | הלכות מקרא מגילה
ברוכים הבאים לאתר חג פורים של בית חב"ד

חברים יקרים בבקשה הקדישו רגע לקיים את המצוות – מחצית השקל ומתנות לאביונים!

תרומתכם תסייע לפעילות חב"ד בשדרות ועוטף עזה ולתושבים בקו האש.

בע"ה גם בו ביום של חג הפורים בית חב"ד יחלק מתנות לעניים אביונים וכן יערוך סעודת פורים מפוארת למשפחות נזקקות חולים וקשישים.

בזכות המצווה בע"ה תזכו לשפע ברכה והצלחה, וכל משאלות ליבכם יתמלאו לטובה ולברכה!

חג פורים מציין את נס ההצלה של עם ישראל מדי המן הרשע שרצה להשמיד את כל היהודים בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים של בית חב"ד תלמדו את מצוות ומנהגי היום וכל מה שצריך לדעת על חג פורים.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מתנות לאביונים ומחצית השקל באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי.

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים והפקת קבלות תרומה באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש ע"ר ח.פ 580134229.

תוכן עניינים

מצוות קריאת מגילה

חכמים תקנו לקרוא את מגילת אסתר בחג הפורים, לילה ויום זכר לנס חג הפורים.

מי חייב בקריאת המגילה?

כל איש ואישה מישראל חייבים במצוות קריאת מגילה גברים ונשים.

ילדים קטנים:

מצווה לחנך אף את בניו ובנותיו הקטנים שישמעו גם הם את קריאת המגילה.

למרות שבהלכה מצינו בשם כמה פוסקים למנוע מלהביא ילדים קטנים מחשש שיפריעו בבית הכנסת לקריאה.

הרבי מליובאוויטש עורר על החשיבות כן להביא את הילדים, ואם יש חשש להפרעות מן הנכון שהבעל קורא ימתין לאחר הרעשים שיהיה שקט לפני שממשיך את הקריאה כך לא יהיה מצב שחס ושלום הקהל יפספס מילים בקריאה.

באיזה שעה קריאת המגילה?

זמן קריאת המגילה של לילה: החל מצאת הכוכבים עד עלות השחר.

המנהג בבתי חב"ד להתפלל ערבית מיד בצאת הכוכבים ומיד לאחר מכן לקרוא את המגילה.

זמן קריאת המגילה של יום: החל משעת נץ החמה ועד שקיעת החמה.

האם מותר לאכול לפני המגילה?

ליל פורים

בליל פורים לא אוכלים לפני קריאת המגילה.

אדם שיש לו קושי בעקבות תענית אסתר יכול להקל לאכול לחם או מיני מזונות פחות משיעור ביצה (כ-58 סמ"ק).

אדם חולה/ אישה מעוברת/מניקה: יכולים להקל לאכול קודם הקריאה, אך יש לבקש מישהו להזכיר שלא ישכחו את הקריאה בעקבות האכילה.

יום פורים

גם ביום הפורים לא אוכלים לפני קריאת המגילה מצינו חילוקי דעות מתחיל איסור האכילה

שיטת המשנה ברורה (סימן תרצ"ב ס"ק ט"ו) : מיד בבוקר חל איסור האכילה.

שיטת הכף החיים (סימן תרצ"ב ס"ק ל"ה): רק לאחר שסיים תפילת שמונה עשרה חל איסור האכילה.

איפה שומעים את המגילה?

הדרך הטובה ביותר היא לשמוע את המגילה יחד עם הציבור בבית הכנסת, מכיון שיש יתרון לקיים מצוות בנוכחות קהל רב ובלשון ההלכה "ברוב עם הדרת מלך" – שיש עם רב שמתאסף אזי כבודו של המלך ניכר.

באם אין אפשרות להגיע לבית הכנסת, האפשרות השנייה המומלצת היא לקרוא את המגילה במניין בנוכחות 10 יהודים.

באם אין אפשרות לאסוף מניין, ניתן לקרוא את המגילה גם ביחיד, ובמצב של קריאת יחיד מברכים רק את הברכה שלפני הקריאה ולא את הברכה שלאחריה.

בתי חב"ד ברחבי הארץ והעולם דואגים לזכות יהודים רבים במצווה, על ידי פתיחת מוקדים רבים לשמיעת מגילת אסתר במהלך חג הפורים כהוראת הרבי מליובאוויטש.

מי יכול להיות בעל קורא?

רק אדם בוגר מגיל 13 ומעלה יכול לקרוא מגילה.

קריאה על ידי אישה

להוציא יד חובה את הציבור:  אישה לא יכולה לקרוא מגילה ולהוציא ידי חובה את הציבור.
 
לקרוא לעצמה: לכתחילה: לא תקרא לעצמה אלא תשמע את המגילה מאיש.
בדיעבד: שאין אפשרות אחרת אישה יכולה לקרוא לעצמה.

קריאת מגילה – הלכות ומנהגים

  • כדאי שיהיה לכל אדם מגילה כשרה, ובשעת קריאת המגילה יקרא בלחש יחד עם הבעל קורא.
  • באם אין מגילה כשרה אפשר לקחת כל מגילה מהחומש או לעקוב אחר הבעל קורא במגילת אסתר מהנייד, אבל אין לקרוא יחד עם החזן משום שחובה לשמוע קריאת מגילה מתוך קלף כשר.
  •  בעיקרון מותר לקרוא גם בישיבה על כיסא, אבל שקוראים את המגילה בציבור מצווה לעמוד כדי לשמור על כבוד הציבור.
  • מנהג חב"ד לכפול את המגילה כאגרת בשלושה חלקים.
  • אדם שכבר שמע מגילה וקורא פעם שנייה כדי להוציא ידי חובת המצווה אנשים נוספים, עדיף שאחד השומעים יברך ואם לא מתאפשר יכול לברך שוב הבעל קורא.

האם מקיימים את המצווה ששומעים קריאת מגילה בטלפון או באינטרנט?

רוב פוסקי ההלכה כתבו שלא מקיימים את המצווה על ידי שמיעה בטלפון או באינטרנט משום שמצווה לשמוע מבן אנוש שיש ביכולתו לכוון, להוציא ידי חובה את השומעים, ושמיעה בטלפון לא נחשבת קול אדם.

קריאה ממגילה פסולה / בעל פה

אין לקרוא את המגילה בעל פה אלא צריך לקרוא ממגילה הכתובה על קלף שסופר סת"ם כותב כהלכה.

באופן חריג אם חסר כמה מילים במגילה ואין מגילה אחרת ניתן לקרוא גם בכזו מגילה, בתנאי שיש לפחות חצי מגילה תקנית, וכן שהחוסרים מרוכזים במקום אחד, אבל אם חסר חלק בהתחלה וחלק בסוף לא יוצאים ידי חובת המצווה בכזו מגילה.

פספוס מילה במהלך הקריאה

אם פספס בעל הקורא מילה במהלך הקריאה, לא מקיימים את המצווה וצריך שיחזור מהמקום שהתחסר עד סוף המגילה שוב.

אם השומע פספס מילה אזי הוא יכול לקרוא בזריזות מתוך החומש עד שיגיע שוב למקום בו אוחז הבעל קורא, משום שכפי שכתבנו הפסד כמה מילים ניתן להשלים בעל פה או ממקום פסול.

קריאה מדויקת

יש לקרוא את המגילה בצורה מדויקת לפי חוקי הדקדוק של לשון הקודש, וכפי המנגינה המקובלת של "טעמי המקרא".

באם אין אדם ששולט במנגינת טעמי המקרא, ניתן לקרוא גם ללא טעמים.

חשוב לציין שאם הבעל קורא, טעה במילים שיש בהם שינוי משמעות כמו "והמן נופל" אם קרה מצב שבמקום לומר "נופל" שמשמעותו בלשון הווה, אמר הבעל קורא "נפל" בלשון עבר, נחשב שלא קראו את המילה, וצריך לחזור לקרוא מאותו הקטע ואילך.

דיבור באמצע קריאה

לכתחילה אסור לדבר באמצע  הקריאה, בדיעבד אם הבעל קורא דבר יוצאים ידי חובה ואם אחד השומעים דבר אזי הוא צריך להשלים את החסר כפי שבארנו לעיל. 

להרעיש בהמן

כשמזכירים במילה את השם המן נהגו בעם ישראל להכות ולהרעיש.

מנהג חב"ד >> להכות רק בהמן עם תואר כמו הרע הרע או המן האגגי ולא בכל המן.

מצוות הפורים

נהוג לאחר קריאת המגילה לקיים מצוות מתנות לאביונים ניתן לקיים את המצווה אונליין באתר, כמו כן מי שלא הספיק למסור לצדקה את כספי המחצית השקל בזמן תענית אסתר ניתן להשלים כעת.
קריאת מגילה

מתנות לאביונים

באמצעות ביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים אונליין

קיימו כעת את המצווה בביט או אשראי באמצעות בית חב"ד!

(קבלה מוכרת לצרכי מס סעיף 46)