המן הרשע

המן הרשע - סיפור חייו ומפלתו

ברוכים הבאים לאתר פורים עם חב"ד.

בפורים אנו מציינים את נס ההצלה של היהודים מדי המן הרשע בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים תלמדו את הלכות ומנהגי היום, וכל מה שצריך לדעת על החג.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מחצית השקל ומתנות לאביונים בביט או אשראי.

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

תוכן עניינים

מוצאו של המן הרשע

המן הרשע היה הבן של המדתא האגגי, מצאצאי אגג מלך עמלק.

אשתו היתה זרש, ואימו היתה אמתלאי בת עורבתי.

משפחת המן הרשע

במגילה מוזכרים עשרת בני המן, שנתלו אתו על העץ, אך היו לו בנים נוספים.

בגמרא מובאות דעות שונות לגבי מספר הבנים שהיו להמן.

דעה אחת סוברת: היו לו 208 בנים, כפי שכתוב במגילה "ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו", 'ורב' בגימטריה 208.

דעה נוספת: היו לו 30 בנים, עשרה מתו, עשרה נתלו ועשרה היו מקבצי נדבות.

דעה שלישית: היו לו 70 בנים.

עיסוקו

המן היה ספר ובלן במשך 22 שנה בכפר קרצום. בהמשך הוא התעשר מאד, וחז"ל אומרים שהיה אחד משני האנשים העשירים ביותר בעולם.

עושרו בא מאוצרות מלכי יהודה ואוצרות בית המקדש.

המלך אחשוורוש מינה אותו לשר, לאחר שראה את רוב עושרו ורוב בניו.

עבדו של מרדכי

בתקופת המרד, אחשוורוש שלח חיילים בראשות שני שרי צבא, מרדכי והמן.

כל אחד היה ממונה על פלוגה גדולה של חיילים. המלך נתן להם צידה וכסף, שיספיק להם לזמן מרובה.

המן בזבז את הכסף, וכעבור שנה אחת לא נשאר לו כלום.

הוא פנה אל מרדכי בבקשה שיספק מזון לחייליו.

מרדכי הסכים אך העמיד תנאי, שהמן ימכור את עצמו לעבד למרדכי כל ימי חייו. המן הסכים לכך.

את שטר המכירה כתבו על סנדלו של מרדכי בו היה כתוב "אני המן האגגי עבדו של מרדכי היהודי, נמכרתי בעד כיכר לחם".

עצת המן להרוג את ושתי

ממוכן היה הקטן שבשבעת שרי פרס ומדי. לאחת הדעות בגמרא ממוכן הוא המן, ונקרא ממוכן משום שהוא מוכן לפורענות.

המלך התייעץ עם שבעת השרים שלו מה לעשות עם ושתי לאחר שלא שמעה בקולו להראות את יופיה בסעודה הגדולה.

המן כעס על ושתי שלא הזמינה את אשתו למשתה הנשים שעשתה. הוא גם ראה בכוכבים, שהמלכה תבטל את מזימתו להרוג את כל היהודים וחשב שמדובר ב-ושתי.

המן רצה שאחשוורוש יקח את בתו לאשה ולכן הציע להרוג את ושתי.

עלייתו לגדולה

לאחר חשיפת המזימה של בגתן ותרש, רצה אחשוורוש לגמול טובה לאסתר המלכה על שגרמה להצלתו. נשכח ממנו, שמרדכי הוא זה שגילה לאסתר על המזימה. 

אחשוורוש החליט לגמול טובה להמן  מכיוון שהוא זה שיעץ להביא נערות לארמון ועל ידי כך נשא את אסתר והתגלגלה הצלתו.

אחשוורוש גידל את המן מעל כל השרים, ועשה את כסאו גבוה מכולם.

כל עבדי המלך השתחוו להמן על פי ציווי המלך.

תוכנית המן הרשע להרוג את היהודים

באופן קבוע מרדכי לא כרע ולא ישתחווה להמן.

המן התמלא כעס על העובדה שמרדכי לא משתחווה לו.

כאשר שמע שמרדכי הוא יהודי, החליט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש.

היתה זאת סכנה גדולה לעם ישראל, מכיוון שכל היהודים היו תחת שלטון אחשוורוש ולא היתה להם אפשרות להינצל.

אופן הגזירה

המן ניגש אל המלך והעליל על היהודים האשמות שונות, ואמר למלך שהפתרון הסופי הוא להרוג את העם היהודי בשלמותו.

בין השאר טען המן שהיהודים לא מועילים למדינה, מכונסים בינם לבין עצמם, עושים חופשים לעיתים קרובות – בשבתות וחגים סביב מעגל השנה.

לטענת המן היהודים עזבו את דרך המצוות והקב"ה לא יעמוד לצידם ויגן עליהם.

לשאלת המלך האם הפגיעה ביהודים לא תזיק למדינה? ענה המן שגם ככה היהודים מפוזרים ומפרודים ולא יהיה נזק כלכלי מהריגתם.

בכל מקרה הציע המן לתת למלך 10,000 ככר כסף כדי לחפות על נזק ככל ויגרם.

המלך הסכים ונתן להמן את החותמת להוציא צווים רשמיים לכל המדינות שביום י"ג אדר יהרגו את כל היהודים.

תחילת מפלת המן הרשע

המפלה של המן היתה מוכנה, עוד לפני שהוא עלה לגדולה.

המעשה של בגתן ותרש הוה נקודת זכות למרדכי אצל המלך והיה הגורם לנפילת המן שהחלה בלילה בו נדדה שנת המלך.

מסופר במגילה שהביאו את ספר הזיכרונות, ונמצא כתוב שמרדכי הציל את המלך.

המלך רצה לשלם שכר למרדכי ואילץ את המן להרכיב אותו על סוס ולהכריז "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".

מפלה סופית

גמר המפלה של המן היה במשתה השני שעשתה אסתר. בו היא גילתה למלך את מוצאה וביקשה להציל אותה ואת עמה.

המן הובל לתלייה על העץ שהכין למרדכי ביחד עם עשרת בניו, תוכניתו השטנית בוטלה וביתו ניתן לאסתר.

מבני בניו של המן למדו בישיבה בני ברק

בגמרא נכתב שהיו מבני בניו של המן, שהתגיירו ולמדו בישיבה בבני ברק. ידוע שהמן היה מזרע עמלק, ואת זרע עמלק צריך למחות מתחת השמים, ולא לגייר.

איך גיירו אותם בכל זאת?

המן היה עבד של מרדכי. עבד אין לו ייחוס. אביו הוא כמו מישהו זר, שבנו לא מיוחס אליו.

לכן הוא אינו נחשב לזרע עמלק ואפשר לגייר את צאצאיו.

קראו גם:

ארבעת מצוות החג:

חג פורים:

מדריך לפורים

שושן פורים

סיפור פורים

דמויות מרכזיות במגילה

המן הרשע

מחצית השקל ומתנות לאביונים

מתנות לאביונים ותרומה זכר למחצית השקל לפעילות חב"ד בשדרות עם החיילים ותושבי הדרום!

התרומה מוכרת לצרכי מס [סעיף 46]

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה למשפחות נזקקות תושבי הדרום באמצעות חב"ד בשדרות!