מנהגי חג פורים

מנהגי חג פורים - מה שצריך לדעת על מנהגי החג

מתנות לאביונים עם חב"ד שדרות

השנה נייעד את התרומה לתושבים בקו האש!

התרומה בביט / אשראי / פייפאל

לתרומה בהעברה בנקאית לחצו כאן

כתב הרמב"ם: "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעים. כי אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקב"ה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות"

קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

ברוכים הבאים לאתר חג הפורים של חב"ד.

בפורים אנו מציינים את נס ההצלה של היהודים מדי המן הרשע בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים תלמדו את הלכות ומנהגי היום, וכל מה שצריך לדעת על החג.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מחצית השקל ומתנות לאביונים בביט או אשראי.

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

תוכן עניינים

מנהגי חג פורים

לחג הפורים 4 מצוות מרכזיות שתקנו חכמים בכדי לחגוג את נס ההצלה שארע לעם ישראל בימי מרדכי ואסתר.

קראו באתר את סיפור פורים.

מצוות החג

מנהגים נוספים בסמיכות לחג פורים

שמיעת פרשת זכור

שבת לפני פורים קוראים את פרשת זכור ובכך מקיימים את מצוות מחיית עמלק, הסיבה שהסמיכו את פרשת זכור לפורים כדי להסמיך את מחיית עמלק ליום בו חוגגים את מפלתו של המן הרשע שהיה גם כן  מזרע עמלק.

פרשת זכור היא חלק מארבע פרשיות שמוסיפים בשבתות חודש אדר.

תענית

ביום י"ג אדר תקנו חכמים להתענות וקבעו מועד זה בשם תענית אסתר כזכר לצום שצמו היהודים בזמן הגזירה של המן הרשע.

מנהג התחפושות 

אמנם אין מצווה להתחפש אבל השתרש בעם ישראל בעיקר אצל ילדים מנהג להתחפש בחג הפורים.

התחפשות מבטאת את מה שכתוב במגילה "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"

בנוסף ענין התחפושת זהו הסתרה ובעצם כל הנס של חג הפורים מוסתר כי לא קרה איזה פעולה למעלה מדרכי הטבע לכאורה יש פה צירוף מקרים אבל בעצם כל המהלך הינו מהלך אלוקי שהתלבש בתוך דרכי הטבע.

מנהגי חג פורים

מחצית השקל
ומתנות לאביונים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים

השנה נייעד את המתנות לאביונים למשפחות בקו האש ע"י חב"ד שדרות

(הקבלה מוכרת למס לפי סעיף 46)