מנהגי חג פורים

מנהגי חג פורים- ברוכים הבאים לאתר פורים של הבית חב"ד chabad-purim.org.il

מנהגי חג פורים

ברוכים הבאים לאתר פורים של בית חב"ד 

chabad-purim.org.il

פה תלמדו את הלכות החג ומצוות היום

בנוסף תוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים בו ביום ומחצית השקל בהידור באמצעות האתר אונליין

התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46

תוכן עניינים

מנהגי חג פורים

לחג הפורים 4 מצוות מרכזיות שתקנו החכמים בכדי לחגוג את נס ההצלה שארע לעם ישראל בימי מרדכי ואסתר.

תוכלו ללמוד את סיפור פורים באתר

פירוט המצוות 

מנהגים נוספים בהקשר של חג פורים

שמיעת פרשת זכור

שבת לפני פורים קוראים את פרשת זכור ובכך מקיימים את מצוות מחיית עמלק, הסיבה שהסמיכו את פרשת זכור לחג פורים כדי להסמיך את מחיית עמלק לפורים בו חוגגים את מפלתו של המן הרשע שהיה מזרע עמלק.

פרשת זכור הינה חלק מארבע פרשיות שמוסיפים בשבתות חודש אדר.

תענית

ביום י"ג אדר תקנו חכמים להתענות וקבעו מועד זה בשם תענית אסתר כזכר לצום שצמו היהודים בזמן הגזירה של המן הרשע.

מנהג התחפושות 

אמנם אין מצווה להתחפש אבל השתרש בעם ישראל בעיקר אצל ילדים מנהג להתחפש בחג הפורים.

התחפשות מבטאת את מה שכתוב במגילה "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"

בנוסף ענין התחפושת זהו הסתרה ובעצם כל הנס של חג הפורים מוסתר כי לא קרה איזה פעולה למעלה מדרכי הטבע לכאורה יש פה צירוף מקרים אבל בעצם כל המהלך הינו מהלך אלוקי שהתלבש בתוך דרכי הטבע.

 

מנהגי חג פורים

באפשרותכם לתרום באתר המאובטח של בית חב"ד אונליין.
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

קיימו את מצוות חג הפורים!