מתנות לאביונים בו ביום

מתנות לאביונים בו ביום עם חב"ד

ברוכים הבאים לאתר חג הפורים

אחת המצוות החשובות ביותר של החג היא מצוות 'מתנות לאביונים בו ביום'.

באפשרותכם לקיים את המצווה אונליין דרך האתר בביט או אשראי.

בע"ה נחלק בימי הפורים מתנות לעניים אביונים ונכוון לזכות אתכם שתקיימו בהידור את מצוות החג בו ביום.

בנוסף תרומתכם מסייעת ומכוונת לפעילות הצדקה וחסד גם בימים שאחר הפורים.

הקבלה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

תוכן עניינים

מתנות לאביונים בו ביום

חכמים ציוו לתת מתנות לאביונים בו ביום של חג הפורים, הדגשה מיוחדת שהנתינה תיהיה בו ביום דווקא. כלומר:

תושבי הערים הרגילות: מצוות הנתינה היא ביום י"ד באדר.

תושבי ירושלים: מצוות הנתינה היא ביום ט"ו באדר שושן פורים.

נתינת המתנות קודם הפורים

מובא בביאור הלכה לא לתת את המתנות קודם הפורים שמא יאכלו העניים וישתמשו במתנות לפני הגעת החג.

הבעייתיות היא רק באופן שיש את החשש הנ"ל שהעני יקבל את המתנות קודם פורים וישתמש בהם קודם החג.

אבל באם המתנות נשלחות באמצעות שליח או ארגון צדקה על מנת שבחג הפורים יתנו מתנות לאביונים בו ביום במצב כזה אכן יוצאים ידי חובת המצווה.

כי עיקר ההדגשה שהמתנות יגיעו לידי העני ביום הפורים ואין מניעה בכך שהם יצאו מדי הנותן לפני החג.

(*ראוי לציין שישנה דעה אחרת הסוברת שהן יציאת הכסף מהנותן והן הגעתו לידי העני שניהם צריכים להיות בחג הפורים אבל רוב הפוסקים הסכימו לדעה הראשונה שהזכרנו.)

בן עיר שחוגג פורים בי"ד נותן לעני מירושלים האם יוצא ידי חובה?

מצינו מחלוקת הפוסקים באופן שהנותן נתן את הכסף ביום י"ד והמקבל מירושלים קבל את המתנות ביום ט"ו

דעה ראשונה: אכן קיים את המצווה מכיוון שהנותן נתן וקיים את המצווה בזמן, וכן המקבל משתמש בכסף ביום שלגביו נחשב כפורים.

דעה שנייה: יש להקפיד שבזמן קבלת המתנות אצל העני, הוא זמן חיוב אצל הנותן אבל פה מכיוון שמתי שהעני מקבל את הכסף הוא כבר לא פורים אצל הנותן אזי אין פה גדר של מתנות לאביונים בו ביום.

אדם מירושלים נותן מתנות לעני בן עיר

במקרה הפוך אדם שגר בעיר ירושלים חוגג פורים ביום ט"ו נותן מתנות לעני שגר בעיר אחרת, הסכמת רוב הפוסקים שלא יוצא ידי חובה מכיוון שהעני מקבל את הכסף בזמן שלגביו הפורים כבר עבר.

הנמצא בפורים במקום שאין עניים

אדם שנמצא בחג הפורים במקום ואין עניים, יפריש וייעד כסף כדי לקיים את המצווה וימסור את המעות לעניים לאחר הפורים.

לכתחילה אדם שמודע לכך שלא יהיה לו אפשרות לקיים את המצווה במועד מן הראוי לקיים את המצווה באמצעות ארגון צדקה קודם החג.

מתנות לאביונים בו ביום ולכל השנה

חשוב להדגיש שההקפדה על עניין בו ביום זהו רק כלפי עיקר הנתינה אשר באמצעותה מתכוונים לצאת ידי חובת המצווה.

בהחלט אדם יכול להחליט לתרום סכום גבוה לצדקה מעבר לחיוב המינימלי של מה שקבעו החכמים ובמצב כזה.

את מה שנדרש כדי לצאת ידי חובת המצווה צריך להעביר בו ביום אבל כל סכום שמעבר ניתן לתרום אותו עבור פעילות צדקה במשך השנה כולה.

מתנות לאביונים בו ביום באמצעות בית חב"ד

בבית חב"ד מקפידים לתת לעניים מתנות בו ביום ומכוונים לזכות אתכם שתקיימו את המצווה בהידור כהלכה, ובנוסף התרומה  מיועדת גם עבור פעילות התורה והחסד במשך המשך השנה כולה.

באפשרותכם ללמוד את המנהגים וההלכות בהרחבה בקישור המצורף:

Chabad-purim.org.il/gifts

נתינה בו ביום פירושה שהמתנות יגיעו לעניים ביום הפורים, בערים הרגילות ביום י"ד אדר ובירושלים ביום ט"ו

למעשה הדעה הרווחת לתת סכום שווה ערך שניתן לרכוש עמו סעודה, את הסכום המינימלי צריך לתת לעניים בו ביום.

מתנות לאביונים בו ביום

מחצית השקל ומתנות לאביונים

מתנות לאביונים ותרומה זכר למחצית השקל לפעילות חב"ד בשדרות עם החיילים ותושבי הדרום!

התרומה מוכרת לצרכי מס [סעיף 46]

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

מתנות לאביונים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל קבלה מוכרת למס סעיף 46

תרומה למשפחות נזקקות תושבי הדרום באמצעות חב"ד בשדרות!