סימן תרצ"ד

סימן תרצ"ד - דין מעות פורים לעניים

סעיף א'

חייב כל אדם לתת לפחות 2 מתנות לשני עניים.

כל אדם פירוש- בין איש ובין אישה ואפילו עני המתפרנס מהצדקה.

מה נותנים?

מאכלים או כסף אבל אין לתת חפצים שונים.

כמה נותנים?

הריטב"א כתב יש לתת לכל עני לפחות פרוטה.

הפרי מגדים כתב יש לתת שיעור מינימלי של דבר הראוי ליהנות ממנו בפורים.

לכמה עניים?

הלכה לתת לשני עניים אבל כתב הרמב"ם מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו 

נתינה מכספי מעשר

אין לתת את המינימום מכספי מעשר אבל התוספת מותר לתת ממעשרות.

אפשרי לתת מתנות לאביונים אונליין באמצעות האתר.

זכר למחצית השקל

כתב הרמ"א יש לתת קודם פורים מחצית מהמטבע הקבוע באותו מקום ובאותו הזמן זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר.

יש לתת שלושה חצאים מכיוון ששלוש פעמים כתוב את המילה תרומה בהקשר של מצוות מחצית השקל.

ראוי לציין שיש דעות הסוברות שיש לתת את הסכום לפי הערך של מחצית שהיה בזמן שבית המקדש קיים מדובר על בערך כ26 שקלים והסכום מתעדכן מדי שנה.

גיל הנתינה

הרמ"א כתב מגיל 20 ומעלה

המשנה ברורה כתב מגיל 13 בשם רבנו עובדיה מברטנורא

אבל מסיים שכל זה מדינא אבל המנהג לתת גם עבור הילדים והאישה וכן עבור תינוק בבטן אמו.

סעיף ב'

אין משנים מעות פורים לצדקה אחרת ודווקא הגבאים אבל העני יכול לעשות בכסף כרצונו.

יש לציין שאם מלכתחילה התרומה היתה על דעת שחלקה תועבר לעניים בו ביום וחלקה מיועדת לפעילות תורה וחסד של כל השנה והתורם תרם על דעת כן אין מניעה בדבר.

סעיף ג' 

אין מדקדקים במעות פורים אלא כל הפושט יד נותנים לו.

נתינה לגויים

במקום שנהגו כן מותר משום דרכי שלום אבל במקום שאין נהגו כן אסור.

סעיף ד'

מקום שאין עניים אפשר להפריש ולעכב את הכסף לעצמו.

מנהגי חג פורים

מחצית השקל
ומתנות לאביונים

תרומה בביט / אשראי / פייפאל

קבלה מוכרת למס (סעיף 46)

אפשר לפנות לבית חב"ד גם באמצעות whatsapp