עמלק

מיהו עמלק? מהו הציווי זכור את אשר עשה לך עמלק? ולמה נצטוונו למחות את שמו?

ברוכים הבאים לאתר פורים עם חב"ד.

בפורים אנו מציינים את נס ההצלה של היהודים מדי המן הרשע בימי האימפריה הפרסית.

באתר הפורים תלמדו את הלכות ומנהגי היום, וכל מה שצריך לדעת על החג.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות מחצית השקל ומתנות לאביונים בביט או אשראי.

התרומה באמצעות בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק (ע"ר) ח.פ 580134229

תוכן עניינים

מיהו עמלק?

העם העמלקי מוזכר בתורה כעם אכזר שראוי לשנוא אותו.

עמלק הראשון היה הנכד של עשו הבן של אליפז.

מסופר בתורה שהעם העמלקי תקף את עם ישראל בשעת יציאתם ממצרים, כפי שכתוב בתורה [חומש שמות פרק י"ז פסוק ח']

"ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידִים"

השנאה לעמלק

עמלק נחשב ביהדות סמל לרשעות, עד כדי שיש מצווה בתורה לשנוא אותו באופן מוחלט ולמחות את כל זרעו לרבות את נשיו וילדיו.

מוסבר בספרי חז"ל שבשעה שעם ישראל יצא מארץ מצרים, כל אומות העולם פחדו מהיהודים מפני ששמעו על כל הניסים והמכות שהקב"ה הביא על מצרים.

למעשה כאשר בא עמלק להילחם עם היהודים הוא גרם לקרר את היראת כבוד והפחד של אומות העולם מעם ישראל.

רש"י בפירושו על התורה מצטט משל שממחיש את הרוע של עמלק.

"אמבטייה מלאה במים רותחים שכל האנשים פוחדים להיכנס לתוכה. עד שהגיע אדם אחד ונכנס לתוך האמבטיה וקיבל כוויה, ולמרות הכווייה ע"י כניסתו למים הוא גרם לצננם".

כך בנמשל המלחמה של עמלק נגד עם ישראל לאחר יציאתם ממצרים, גרמה לקרר את הפחד והיראת כבוד שרחשו הגויים לעם ישראל.

מחיית עמלק

יש מצווה למחות את עמלק כפי שכתוב בתורה "מחה תמחה את זכר עמלק".

מצוות מחיית עמלק היא אחת משלושת המצוות שעם ישראל נצטווה בכניסתו לארץ ישראל. [בנוסף למצוות מינוי מלך ובניית בית המקדש].

עוד עובדה מעניינת בהקשר של מחיית עמלק, על הפסוק בחומש שמות, פרשת בשלח "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור".

אומרים חז"ל "נשבע הקב"ה שאין שמו של הקב"ה שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק".

לעתיד לבוא בשעה שיבוא מלך המשיח בגאולה אזי ימחה זרע עמלק באופן מוחלט.

זכור את אשר עשה לך עמלק

בנוסף למצוות מחיית עמלק יש ציווי בתורה "זכור את אשר עשה לך עמלק".

לזכור ולא לשכוח וכפי שמובא בספר דברים סוף פרשת כי תצא.

"זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם.

אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ, וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים.

וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ, תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם, לֹא תִּשְׁכָּח."

בכל שנה אנו מקיימים את המצווה בשעה שקוראים בתורה את פרשת זכור [הפרשה שעוסקת במצוות זכירת עמלק] בשבת שפני חג הפורים שהיא חלק מארבע הפרשיות.

הקשר בין פורים לעמלק

מובא בספרים שהמן הרשע היה מזרע עמלק.

למעשה את מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק" והקריאה בתורה של פרשת זכור לכאורה היה ניתן לקיים גם בהזדמנויות אחרות אלא שחכמים ציוו לקרוא את פרשייה זו בסמיכות לחג פורים כי ביום זה הייתה מפלתו של המן הרשע שגם הוא היה מזרע עמלק ולכן הסמיכו בין השניים.

נקודה מעניינת שגם מצוות מחצית השקל שתורמים בחודש אדר וקוראים בתורה את פרשת שקלים בתחילת החודש, גם היא קשורה לחג הפורים, ע"פ המובא בחז"ל שתרומת השקלים פעלה לבטל את גזירה המן [ממשיך דרכו וזרעו של עמלק] שרצה ע"י כסף לשכנע את אחשוורוש שיסיכים למזימתו להרוג את היהודים, ובלשון חז"ל "הקדים שקליהם לשקליו".

עמלק ע"פ החסידות

בחסידות עמלק הוא סמל לרוע, כלומר המושג "עמלק" הוא תנועה רעה בנפש ששיכת לכל יהודי בכל זמן ובכל מקום.

התנועה הזו מסמלת את ההתנגדות ליהדות ללא סיבה, סוג של קרירות שמקרר את האדם מענייני קדושה.

ע"פ החסידות הרוע של הקליפה הזו מתבטא שאי אפשר לבוא אתה בוויכוחים ושיכנועים בקשר לטוב של היהדות. משום שכל עניינה היא החוצפה וההתנשאות ללא כל סיבה הגיונית וללא אפשרות להיכנס לדיונים.

מובא בספרי החסידות שעמלק ברוחניות מסמל את מי "שיודע הוא את רבונו ומתכווין למרוד בו".

עמלק

מחצית השקל ומתנות לאביונים

מתנות לאביונים ותרומה זכר למחצית השקל לפעילות חב"ד בשדרות עם החיילים ותושבי הדרום!

התרומה מוכרת לצרכי מס [סעיף 46]

אפשר לפנות אלינו גם באמצעות whatsapp

זכר למחצית השקל

קיימו את המצווה בהידור! תרמו לפעילות חב"ד בשדרות עם חיילי צה"ל ותושבי הדרום בקו האש

התרומה מוכרת למס [סעיף 46]